3.11.2012

Kácení dřevin

V listopadu také začíná doba vegetačního klidu a je možné provádět kácení dřevin, průklesty a čištění porostů obecně. Provádíme klasické kácení, kácení rizikové - stromolezecky i za pomocí plošiny. Dřevní hmotu rozmanipulujeme, nařežeme, naštípeme, uklidíme nebo odvezeme. Větve seštěpkujeme a materiál odvezeme nebo je možné jej použít jako mulč do záhonů a ke stromům nebo do kompostu.

Pro kácení vzrostlých stromů platí, že pokud je obvod kmene stromu (měřeno nejlépe krejčovským metrem) v 1,3 metru nad zemí menší než 80 cm, není třeba žádat o povolení ke kácení příslušný odbor životního prostředí. Pokud je obvod kmene větší než 80cm, povolení je nutné. Výjimku mají pouze rizikové stromy. Například po silném větru strom s vyvráceným kořenovým systémem, odpadlou částí kmene nebo hlavní větve apod. V takovém případě je dobré strom vyfotografovat, ihned pokácet a následně do patnácti dnů nahlásit situaci s dokumentací na živnostenský odbor příslušné obce.
© 2012 Web: tvorba INTERNETOvých stránek, Design: Branický grafický ateliér